3D Virtual Museum for Zheng Hong Xiang

Ship of Fools +*Offline Show Information


Ship of Fools – Zheng Hong Xiang Solo ShowDuration

2021.5.20 – 6.12

Opening Hours After 5.22

Mon-Fri 11:00-19:00

Venue

Rm 608, 6/F, Innovation Park, Smart Cube, No.4 Hongmian Road, Futian Bonded Area, Futian District, Shenzhen