Screen Shot 2016-12-24 at 7.43.33 PM

 

Screen Shot 2016-12-24 at 7.44.44 PM

 

Screen Shot 2016-12-24 at 7.45.39 PM

 

Screen Shot 2016-12-24 at 7.45.10 PM

Shenzhen International Art Fair 2015

Shenzhen

Shenzhen International Art Fair 2015

Participating Artist:

Yu Zhong Wen
Wang Min
Fang Zhi Yong
Deng Yuan Qing
Liu Zhi Wei